Υπηρετώντας τη Ψυχολογία

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου είναι ένα επαγγελματικό σώμα εφαρμοσμένων, ακαδημαϊκών, και φοιτητών ψυχολογίας. Σκοπός μας είναι η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο.

Τοπική Έμφαση

Εργαζόμαστε συστηματικά σε θέματα εφαρμογής, έρευνας, και εκπαίδευσης της Ψυχολογίας για τον ντόπιο πληθυσμό.

Διεθνής Δραστηριότητα

Είμαστε πλήρες και ενεργό μέλος των σημαντικών διεθνών οργανώσεων επαγγελματιών και φοιτητών Ψυχολογίας.
Ιστορία
Κώδικας Δεοντολογίας
EFPA
EFPSA