Υπηρετώντας τη Ψυχολογία

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου είναι ένα επαγγελματικό σώμα εφαρμοσμένων, ακαδημαϊκών, και φοιτητών ψυχολογίας. Σκοπός μας είναι η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο.

Τοπική Έμφαση

Εργαζόμαστε συστηματικά σε θέματα εφαρμογής, έρευνας, και εκπαίδευσης της Ψυχολογίας για τον ντόπιο πληθυσμό.

Διεθνής Δραστηριότητα

Είμαστε πλήρες και ενεργό μέλος των σημαντικών διεθνών οργανώσεων επαγγελματιών και φοιτητών Ψυχολογίας.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) στην ιστοσελίδα μας.

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα μας αποτελεί μόνο ένα μέρος της ύπαρξης του ΣΨΚ ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εποχών για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, επικοινωνία και ανταπόκριση όχι μόνο προς τα μέλη μας, αλλά και προς την κοινωνία ευρύτερα. Εδώ μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για δράσεις του ΣΨΚ, θέσεις και ανακοινώσεις, εξελίξεις στην Ψυχολογία, τη νομοθεσία, εκπαιδεύσεις, και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Ψυχολογία τόσο από την Κύπρο, όσο και διεθνώς. Συνεπώς, προσπάθεια μας είναι να είμαστε συνεχώς κοντά στα μέλη μας και τον συνάνθρωπο μας.

Η Ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη του ανθρώπου, του μυαλού και της συμπεριφοράς. Ο ΣΨΚ είναι επιστημονικός και επαγγελματικός οργανισμός που εκπροσωπεί την Ψυχολογία και τους Ψυχολόγους στην Κύπρο, καθώς και στο εξωτερικό εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια.

Παράλληλα, η Ψυχολογία ως επιστήμη εξελίσσεται ραγδαία. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει εκτός πλαισίου. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ψυχολογία είναι και πρέπει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και φάσματα. Κύριος σκοπός μας είναι η δημιουργία, ανάπτυξη, επικοινωνία, προώθηση και εφαρμογή της ψυχολογικής γνώσης για όφελος της κοινωνίας και για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Στόχος μας η εξυπηρέτηση μέσα από άρτια επιστημονική και επαγγελματική γνώση και αποσκοπεί στην εμπλοκή των μελών μας στα κοινά ως μέρος της κοινωνικής ευθύνης που φέρει ο Ψυχολόγος.

Έτσι, ο ΣΨΚ αναπλαισιώνεται λαμβάνοντας υπόψη την πολύτιμη εμπειρία του παρελθόντος, ενεργώντας στο παρόν και προσβλέποντας στο μέλλον. Για την επιστήμη, το επάγγελμα και για τον συνάνθρωπο μας.

Καλή πλοήγηση!

Δρ. Ελένη Καραγιάννη, Psy.D.

Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

Πρόεδρος ΣΨΚ

Ιστορία
Κώδικας Δεοντολογίας
EFPA
EFPSA