Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για κάποια από τα προγράμματα ψυχολογίας του μέχρι τις 2 Σεπτερμβρίου 2014.

Πληροφορίες υπάρχουν στο αρχείο που μπορείτε να δείτε εδώ:  UNIC PSY Graduate programs