Η Επιτροπή Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών για ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, εξέδωσε πρόσφατα μελέτη/έκθεση για το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ευρώπη.  Προς δική σας ενημέρωση παρατίθεται σύνδεσμος:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16683/attachments/1/translations/en/renditions/native