Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου διοργανώνει διημερίδα εξειδικευμένης κατάρτισης με τίτλο «Συστημική ανάγνωση της οικογένειας παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση» με εισηγήτριες τις κ.κ. Δημητροπούλου Παναγιώτα και Κατή Αθανασία.  Η διημερίδα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15/10/2016 και την Κυριακή 16/10/2016 και υπολογίζεται να έχει συνολική διάρκεια 10 ώρες. Τις καταρτίσεις μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικοί ψυχολόγοι από εφαρμοσμένους κλάδους, όπως Σχολικής Ψυχολογίας, Κλινικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και φοιτητές αυτών των εφαρμοσμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Αποστολή της φόρμας εγγραφής στο secretary@cypsa.org.cy

Πρόταση Κύκλου Εξειδικευμένων Καταρτίσεων Δημητροπούλου_Κατή_final-1_Page_1

Πρόταση Κύκλου Εξειδικευμένων Καταρτίσεων Δημητροπούλου_Κατή_final-1_Page_2

Πρόταση Κύκλου Εξειδικευμένων Καταρτίσεων Δημητροπούλου_Κατή_final-1_Page_3

Πρόταση Κύκλου Εξειδικευμένων Καταρτίσεων Δημητροπούλου_Κατή_final-1_Page_4