Λόγω παράκλησης φοιτητών, η προθεσμία για υποβολή εργασιών για το Συνέδριο φοιτητών του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου έχει τώρα επεκταθεί!

Νέα προθεσμία: 17 Αυγούστου 2016, 23:59. Για όσους έχουν ήδη εγγραφεί και θα επιθυμούσαν να κάνουν υποβολή εργασίας, ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflmjDCbesdoN401FV34-PN5GvqPX0VdDiOrsNWRsJq3VSVIg/viewform?c=0&w=1

Για πλήρη εγγραφή online ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: http://pscon2016.cypsa.org.cy/register/

Σημείωση: Όσοι ενδιαφέρονται για απλή συμμετοχή στο Συνέδριο και όχι υποβολές εργασίας, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν την αίτησή τους ακόμα και μετά τις 17 Αυγούστου.