Η γραμματέας του ΔΣ του ΣΨΚ, κ. Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους παρευρέθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2016, στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο ΜΚΟ Aequitas Human Rights Ngo παρουσίασε τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Πες όχι στη Ρητορική Μίσους» (www.notohatespeech.com). Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Πες όχι στη Ρητορική Μίσους – Ενδυναμώνοντας τη Νεολαία», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η διαδικτυακή πλατφόρμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη ρητορική μίσους, σχετική νομοθεσία και έγγραφα, στα οποία μπορεί να αποταθεί κάποιος για το θέμα αυτό. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς τυπικής και μη τυπικής μάθησης με σκοπό την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Τέλος, η πλατφόρμα στοχεύει στη στήριξη και πληροφόρηση των θυμάτων ρητορικής μίσους και των οικογενειών τους μέσω διαδικτυακής συνομιλίας με Κλινικό Ψυχολόγο, η οποία θα προσφέρει ψυχοεκπαίδευση, ενώ θα παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θεραπεία. Το υλικό και η διαδικτυακή συνομιλία προσφέρονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια του ΜΚΟ Aequitas για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους!