Ανακοίνωση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 10 Οκτωβρίου 2016 αφιερωμένη στην Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου στα πλαίσια της διεθνούς Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου 2016, ανακοινώνει την πρόθεση του να σχηματίσει ομάδα εθελοντών ψυχολόγων που, με βάση εμπειρικά αποδεδειγμένες μεθόδους, θα είναι καταρτισμένοι στην παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών σε κρίσιμα συμβάντα με σκοπό να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν το σημαντικό έργο των ομάδων πρώτης παρέμβασης στον τόπο μας.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι αφιερωμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών. Η παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών στοχεύει σε ενήλικες και παιδιά που έχουν βιώσει κάποιο κρίσιμο ή τραυματικό συμβάν σε προσωπικό, οικογενειακό, εργασιακό επίπεδο ή στην κοινότητα τους π.χ. πόλεμο, φυσική καταστροφή, σοβαρό ατύχημα, κλπ. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης της πρώτης ψυχολογικής αντίδρασης, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, ηρεμίας και αισιοδοξίας, και να υποκινήσει τα άτομα και τις κοινότητες να αξιοποιήσουν κοινωνική, και συναισθηματική υποστήριξη. Οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες ελαχιστοποιούν τις ψυχολογικές επιπτώσεις του κρίσιμου ή τραυματικού συμβάντος, βοηθώντας έτσι στη ενδυνάμωση της ατομικής και της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Εκτός από την προώθηση της ευημερίας και της προσαρμογής, οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες μπορούν να μειώσουν το ρίσκο για εμφάνιση μακροπρόθεσμων και σοβαρών ψυχολογικών δυσκολιών.

Με την επιλογή αυτού του θέματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει τόσο τη σημασία των αρνητικών επιπτώσεων των τραυματικών συμβάντων όσο και τη σημασία της ψυχολογικής παρέμβασης σε καιρό κρίσης για την ατομική και κοινωνική ευημερία.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου