Δύο εξαιρετικές ευκαιρίες για τα μέλη μας. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για αρθρογράφηση στον έντυπο και διαδικτυακό τύπο και για να είστε ομιλητής σε ημερίδα για χρόνια νοσήματα. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στα επισυναπτόμενα. Στείλτε μας τις δηλώσεις σας στο secretary@cypsa.org.cy.