Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας Υγείας

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου θα δημιουργήσει τον Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας Υγείας και καλεί τα μέλη του να εκφράσουν ενδιαφέρον για τη συμπερίληψη τους στην ομάδα. Απαραίτητα στοιχεία για τη συμμετοχή στην ομάδα είναι η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλινική Ψυχολογία ή Ψυχολογίας Υγείας.

Προσκαλείστε να εκφράσετε γραπτώς το ενδιαφέρον σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο secretary@cypsa.org.cy. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη του ΣΨΚ για το 2017.