Σας προσκαλούμε στο εργαστήριο με τίτλο:
«Personal Branding για Ψυχολόγους»

17 Ιουνίου 2017 | 8:30-14:00
Βιβλιοπωλείον-Καφεαναγνωστήριον Το Έρμα, Έκτορος 42, Λευκωσία

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο εργαστήριο ανέρχεται στα 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εγγραφές μέχρι 8 Ιουνίου 2017. Κλείστε τη θέση σας έγκαιρα!