ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύσταση του «Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας» του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

O Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου ανακοινώνει τη σύσταση του «Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας» που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2017 στα γραφεία του συνδέσμου.

Κατά τη σύσταση του κλάδου έχουν συζητηθεί στόχοι και δράσεις προς υλοποίηση. Τα μέλη του Κλάδου καλούν Κλινικούς Ψυχολόγους και Ψυχολόγους Υγείας όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με στόχο την ενίσχυση βέλτιστων πρακτικών των Κλινικών Ψυχολόγων και Ψυχολόγων Υγείας, όπως και την ανάπτυξη της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας Υγείας στην Κύπρο.

Σκοπός του κλάδου είναι να προσφέρει ψηλής ποιότητας μεταρρυθμίσεις στο νομικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Κλινικού Ψυχολόγου και του Ψυχολόγου Υγείας. Να ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση των μελών του και να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης στον τόπο με τη διεξαγωγή ερευνών, σεμιναρίων και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων .

Η αποστολή της κοινότητας της Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της επιστήμης της ψυχολογίας και της πρακτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, την εφαρμογή, την υπεράσπιση και της δημόσιας υγείας, φροντίζοντας για τη σημασία της διαφορετικότητας. Πρωταρχική αποστολή του Κλάδου είναι η βελτίωση της δράσης των Κλινικών Ψυχολόγων και η ενίσχυση της ψυχικής υγείας όπως επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας Υγείας στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@cypsa.org.cy ή/και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.cypsa.org.cy.