Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου Στην Πρώτη Γραμμή: Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών Μετά Από Κρίσιμα Συμβάντα Και Φυσικές Καταστροφές.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες είναι απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση σε κρίσιμα συμβάντα ή φυσικές καταστροφές και πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους επηρεαζόμενους ανά πάσα στιγμή.  Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες οι οποίες παρέχονται στοχοποιημένα σε ομάδες υψηλού ρίσκου και σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές, προάγουν την ανθεκτικότητα μετά το κρίσιμο συμβάν και μειώνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση μακροπρόσθεσμων και πιο σοβαρών ψυχολογικών δυσκολιών.

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας  που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφιέρωσε την μέρα το 2016 στην «Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών» και προκήρυξε σχετική εκστρατεία θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της ψυχολογικής παρέμβασης σε περίοδο κρίσης. Στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας εκστρατείας, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου ανέλαβε πριν ένα χρόνο την κοινωνική πρωτοβουλία να ανταποκριθεί στο κενό οργανωμένης ψυχολογικής ανταπόκρισης στην κρίση που διαπιστώνεται στην Κύπρο. Με αυτήν την πρωτοβουλία ο Σύνδεσμος  επιθυμεί να αναδείξει τη σοβαρότητα του θέματος και να το προβάλει ως σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας,  να συμβάλει στην  ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά την κρίση σε επίπεδο ατόμων και κοινοτήτων, και να στηρίξει το έργο των ομάδων πρώτης παρέμβασης και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο Σύνδεσμος έχει προχωρήσει στη σύσταση τετραμελούς  Επιτροπής με σκοπό τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου δράσης για ψυχοκοινωνική υποστήριξη μετά από κρίση στην κοινότητα. Ανέθεσε το συντονισμό της Επιτροπής στην Δρ. Ανθή Λούτσιου, Υπεύθυνη Κλινικής Εκπαίδευσης, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγο, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέλη της επιτροπής έχουν διοριστεί τρεις εγγεγραμμένοι Σχολικοί Ψυχολόγοι, η Άντρη Αγαθοκλέους, η Βαλεντίνα Ιεροθέου, και η Ιωάννα Περικλέους.  Δύο μέλη της Επιτροπής έλαβαν επιχορήγηση ή υποτροφία από το Διεθνές Ίδρυμα Olympism for Humanity (O4H) Alliance και συμμετείχαν σε οχταήμερο συμπόσιο με τίτλο Olympian Innovation Forum που έγινε από 25 Ιουλίου μέχρι 1 Αυγούστου, 2017 στην Ελλάδα. Στο συμπόσιο παρουσιάστηκε  η συγκεκριμένη κοινωνική πρωτοβουλία και έγινε ανταλλαγή ιδεών για κοινωνικές δράσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην κοινότητα. Στις 20 Οκτωβρίου 2017, μέλος της Επιτροπής θα παρακολουθήσει το συμπόσιο με τίτλο Crisis, Disaster and Trauma Psychology  ‘Lessons learned from the  European Countries’   που θα γίνει στην Πράγα και διοργανώνεται από την Επιτροπή για Κρίσεις, Καταστροφές, και Τραύμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA).

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής έγινε συνάντηση τον Αύγουστο του 2017 με τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Μάρκο Τράγκολα και τον Καθ. Γιώργο Μπούστρα, Διευθυντή Εργαστηρίου Center for Risk and Decision Science, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και διαφάνηκε ότι υπάρχει κοινή ανησυχία για κενό υπηρεσιών σε επίπεδο ψυχολογικών πρώτων βοηθειών μετά από κρίσιμα συμβάντα και φυσικές καταστροφές. Συμφωνήθηκε συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου, της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου ετοιμότητας για ανταπόκριση στην κρίση με επιστημονικά επικυρωμένες ψυχοκοινωνικές δράσεις. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ανάγκη για

  1. Ανεύρεση οικονομικών πόρων και χρηματοδότησης για ανάπτυξη της καινοτόμας αυτής πρωτοβουλίας
  2. Ανεύρεση σημαντικών κοινωνικών εταίρων
  3. Χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών
  4. Χαρτογράφηση και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών και πόρων
  5. Διαμόρφωση μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου για εντοπισμό ατόμων/ομάδων/κοινοτήτων και μελών ομάδων πρώτης παρέμβασης που βρίσκονται σε υψηλό ψυχολογικό ρίσκο
  6. Διαμόρφωση ομάδων πυρήνα σε τοπικό επίπεδο από ανειδίκευτους και επαγγελματίες εθελοντές και εκπαίδευση τους σε επιστημονικά επικυρωμένες μεθόδους ψυχοκοινωνικής στήριξης και ψυχολογική ανταπόκρισης στην κρίση
  7. Συντονισμένη παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών στην κρίση στη βάση εθνικής στρατηγικής.

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος καλεί ενδιαφερόμενα άτομα, κοινωνικούς εταίρους, ή οργανωμένα σύνολα εθελοντών που επιθυμούν να συμπράξουν στη διαμόρφωση δικτύου συνεργασίας και σε μια από κοινού προσπάθεια για υλοποίηση του πιο πάνω στρατηγικού σχεδίου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με την Συντονίστρια της Επιτροπής στο email aloutsiou@ucy.ac.cy.