Εισηγήτρια: Ντιάνα Χαρίλα, PhD
Κλινική Ψυχολόγος, Εκπαιδεύτρια &
Επόπτρια στην Εταιρεία Γνωσιακών-Συμπεριφορικών Σπουδών
18-19|11|2017
Θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση.
Save the Date for an upcoming event

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας