Παγκόσµια Εβδοµάδα Ευαισθητοποίησης Σχολικής Ψυχολογίας
“Power up, be a positive
charge

Με αφορµή την παγκόσµια εβδοµάδα ευαισθητοποίησης Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία είναι 13 – 17 Νοεµβρίου, σας αποστέλλουµε την παρούσα επιστολή στα πλαίσια των δράσεων µας για ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση για το ρόλο του Σχολικού Ψυχολόγου.

Η ζωή των παιδιών στις µέρες µας είναι πιο πολυάσχολη από ποτέ, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς. Τα παιδιά συνήθως προσαρµόζονται στις καθηµερινές απαιτήσεις, ωστόσο, κάποια παιδιά αντιµετωπίζουν επιπρόσθετες προκλήσεις στο σπίτι, µε τους φίλους ή το σχολείο και χρειάζονται υποστήριξη για να τις αντιµετωπίσουν και να τις διαχεριστούν.

Ο Σχολικός Ψυχολόγος µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους, στο να πορευθούν µε αυτοπεποίθηση στα χρόνια που διαµορφώνουν την ενήλικη ζωή τους. Οι σχολικοί ψυχολόγοι εκπαιδεύονται στην ψυχική υγεία, την ανάπτυξη των παιδιών, τις µορφές µάθησης, τη συµπεριφορά και τον προγραµµατισµό παρέµβασης. Είναι ο ειδικός επιστήµονας ο οποίος κατέχει εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρόληψης και παρέµβασης µαθησιακών και ψυχολογικών δυσκολιών.

Ο πληθυσµός στον οποίο εξειδικεύονται οι Σχολικοί Ψυχολόγοι είναι τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες, συγκεκριµένα µαθητές όλων των βαθµίδων, από το νηπιαγωγείο µέχρι τις σπουδές τους. Ως ειδικός, µπορεί να παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο, αλλά παράλληλα να παρέχει υπηρεσίες συµβουλευτικής σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ο σχολικός ψυχολόγος εργάζεται συνήθως σε διάφορα σχολικά πλαίσια όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, σε δοµές και οργανισµούς παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών και στον ιδιωτικό τοµέα.

Συγκεκριµένα οι σχολικοί ψυχολόγοι:

  • Δουλεύουν µε παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαρούς ενήλικες
  • Παρέχουν αξιολόγηση µαθησιακών, συναισθηµατικών και συµπεριφορικών δυσκολιών Σχεδιάζουν και εφαρµόζουν κατάλληλες θεραπευτικές παρεµβάσεις, που βασίζονται σε επιστηµονικά τεκµηριωµένες τεχνικές
  • Βοηθούν τα παιδιά να διαχειριστούν δυσκολίες (όπως άγχος, χαµηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολίες µε πρόσωπα εξουσίας, προβλήµατα στο σπίτι), να θέσουν στόχους και να δράσουν για την εφαρµογή τους
  • Παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες στους γονείς για δυσκολίες που σχετίζονται µε τη µάθηση, την οικογένεια, τις κοινωνικές σχέσεις, τη διαχείριση κρίσεων, όπως πένθος, διαζύγιο κτλ
  • Συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς µε στόχο να κατανοήσουν και να επιλύσουν δυσκολίες που προκύπτουν στο σχολικό σύστηµα
  • Μελετούν και εφαρµόζουν τεχνικές διαχείρισης της συµπεριφοράς
  • Σχεδιάζουν και εφαρµόζουν προγράµµατα πρόληψης (π.χ. σχολικός εκφοβισµός, διαχείριση συναισθηµάτων, επίλυση συγκρούσεων, παραβατική συµπεριφορά)

Η παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών προστατεύεται από την νοµοθεσία και εξασφαλίζεται από την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Ειδικού Ψυχολόγου, στο µητρώο Εγγεγραµµένων Ειδικών Σχολικών/Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων.

Το φετινό σύνθηµα της παγκόσµιας εβδοµάδας ευαισθητοποίησης “Power up, be a positive charge” µας υπενθυµίζει πως αν αναλάβουµε δράση κάνοντας µικρά θετικά βήµατα µπορούν να ανοίξουν νέοι δρόµοι για αλλαγή. Με αυτή την ευκαιρία επιθυµούµε να ευαισθητοποιήσουµε τους εµπλεκόµενους φορείς που ασχολούνται µε τα παιδιά, ώστε να αναλάβουν µε τη σειρά τους δράση για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της Ψυχολογίας και να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες παρέχονται από καταρτισµένους ειδικούς. Μαζί µπορούµε να ενθαρρύνουµε τους µαθητές µας, αλλά και τους ενήλικες, να δηµιουργήσουν τις ακαδηµαϊκές και κοινωνικές συναισθηµατικές δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν την προσωπική επιτυχία, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα τους, καθώς και την αίσθηση ότι ανήκουν σε µια ευρύτερη κοινωνική οµάδα. Κάνοντας πράξη µικρούς στόχους µπορούµε να ενδυναµώσουµε και να βοηθήσουµε τα παιδιά και τις οικογένειες τους να γίνουν ανθεκτικότερα στις δυσκολίες της σηµερινής εποχής.

Συντονιστική Επιτροπή Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου