Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσκαλείστε στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, η οποία θα διεξαχθεί

το Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018,

η ώρα 10:00 πμ,

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κεντρικά Κτίρια – Καλλιπόλεως, αίθουσα Α018).

Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε τις οφειλές σας προς τον Σύνδεσμο πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στις εργασίες της Γ.Σ.. Υπενθυμίζουμε ότι τα μη τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας πριν την έναρξη της Γ.Σ., παρακαλούμε όπως προσέλθετε λίγα λεπτά νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., θα πραγματοποιηθούν εκλογές για το νέο Δ.Σ. Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα όπως το πράξουν γραπτώς μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@cypsa.org.cy. Το Δ.Σ. είναι επταμελές και η διάρκεια της θητείας είναι δύο χρόνια.

Ημερήσια Διάταξη:

  • Ενημέρωση/Συζήτηση για το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος»
  • Διοργάνωση EFPA European Semester Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018
  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2015-2017
  • Απολογισμός Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας
  • Απολογισμός Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
  • Ετήσιος απολογισμός Επιτροπής Φοιτητών
  • Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020
  • Άλλα θέματα

Μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2018 σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε άλλα θέματα που θα θέλατε να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις του Συνδέσμου ή/και επιθυμείτε τη διαγραφή σας από το αρχείο μελών μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε γραπτώς με το αίτημα σας στο secretary@cypsa.org.cy μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018.

Τέλος Ανακοίνωσης.