Το ιδιωτικό σχολείο G C School of Careers διοργανώνει τη 3η Ετήσια Έκθεση Καριέρας (Careers Fair) την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018, μεταξύ 13:00 – 17:00.

Στην έκθεση θα παρευρίσκονται 80+ εταιρίες, υπεύθυνοι ανθρωπίνου δυναμικού και εκπρόσωποι πανεπιστημίων από την Κύπρο και από το εξωτερικό.

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου θα εκπροσωπήσει το επάγγελμα του Ψυχολόγου, με παρούσες τα μέλη Ανθούλα Παπαγεωργίου, ΜΑ, Σχολική Ψυχολόγος και Μαρία Κυριάκου, ΜΑ, Σχολική Ψυχολόγος.