21 Απριλίου 2018 (Σάββατο), 09:00-16:00, Λευκωσία

Περιγραφή και Στόχοι:
Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών ψυχολόγων οι οποίοι προσανατολίζονται στον ιδιωτικό τομέα. Μια ιδιωτική επιχείρηση εμπεριέχει πολλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές συνήθως δε διδάσκονται στα πανεπιστήμια και ως εκ τούτου νέοι επαγγελματίες μπαίνουν στον ιδιωτικό τομέα χωρίς επαρκείς γνώσεις στον τομέα αυτό.

Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να προσφέρει τις βάσεις σε ψυχολόγους, οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν ή εργάζονται ήδη στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να το πράξουν δεοντολογικά αλλά και επιτυχημένα.

Τρεις επαγγελματίες ψυχολόγοι, με πλούσια εμπειρία στην εξάσκηση του επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα θα αναπτύξουν και θα συζητήσουν θέματα που αφορούν τη δεοντολογική και επιτυχή εξάσκηση του επαγγέλματος. Θα μοιραστούν τη δική τους προσωπική εμπειρία και θα συζητήσουν τρόπους με τους οποίους ένας ιδιώτης επαγγελματίας ψυχολόγος μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα του με επιτυχία.

Πληροφορίες και Αίτηση Εγγραφής