Με επιτυχία διεξήχθη το ετήσιο career fair του gcshool, στις 2 Μαρτιου 2018, στο οποιο παρευρεθηκαν μελη μας (Μαρία Κυριάκου, ΜΑ; Ανθούλα Παπαγεωργίου, ΜΑ; Παντελίνα Σωτικοπούλου, ΜΑ; Σχολικοί Ψυχολόγοι), με σκοπό να μιλήσουν για το επάγγελμα του ψυχολόγου σε μαθητές και γονείς!