Ομάδες Εργασίας

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου είναι δομημένος με τρόπο που επιτρέπει την δημιουργία ομάδων εργασίας και ενδιαφερόντων.

Ακόμη, ο Σύνδεσμος συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές, τα συμβούλια, και τις ομάδες της EFPA με τους ακόλουθους εκπροσώπους.

Standing Committees

  • SC οn Ethics: Marios Adonis
  • SC on Psychotherapy : Maria Karekla
  • SC on Test & Testing: Christina Ioannou
  • SC on Scientific Affairs: Georgia Panayiotou
  • SC on Disaster and Crisis: Stelios Georgiades
  • SC on Traffic Psychology: Panayiotis Kalogirou | Dimitris Parperis is also a member of this committee as a representative of EFPSA

[note class=»idea»]Εάν κάποιο μέλος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κάποια από τις ομάδες  στις οποίες δεν υπάρχει εκπρόσωπος τώρα, μπορεί να επικοινωνήσει με το συμβούλιο

Ανοικτές Ομάδες

TF on Geropsychology
TF on Psychology in Education System (NEPES)
TF on Pharmacopsychology
TF on Cultural and Ethnic Diversity
TF on Environmental Psychology[/note]