Επικοινωνία

Μέσω διαδικτύου


Μέσω τηλεφώνου

7000 1260

Μέσω ταχυδρομείου

Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία

Διεύθυνση γραφείου

Διαμ. 201, City Plaza Mall Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 28, Λευκωσία