Για να εγγραφεί κάποιος ως µέλος συµπληρώνει και υποβάλλει για έγκριση την “αίτηση εγγραφής µέλους” προς το Διοικητικό Συµβούλιο.

Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται τα κριτήρια που αναφέρονται σε µια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

Ι. Τακτικά Μέλη

(α) Κάτοχοι Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στη Ψυχολογία

(β) Κάτοχοι Διδακτορικού στη Ψυχολογία

ΙI. Μη Τακτικά Μέλη

(α) Φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου.

(β) Πτυχιούχοι

(γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει:

  • πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα όλων των σχετικών του προσόντων, τα οποία δεν επιστρέφονται.
  • µαζί µε την αίτηση πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα όλων των σχετικών ακαδηµαϊκών του προσόντων στα οποία αναγράφεται ότι η Ψυχολογία αποτέλεσε το αντικείµενο σπουδών.
  • πρωτότυπο ή πιστοποιηµένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθµολογίας στην οποία αναγράφεται ότι η ψυχολογία αποτελεί το αντικείµενο σπουδών ή την επίσηµη βεβαίωση φοίτησης σε πρόγραµµα

 

Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος
εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση:

Αίτηση για Εγγραφή
Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία

Κόστος

Τέλος εξέτασης: 25

Ετήσια συνδρομή: Τακτικά μέλη: 40 | Μη τακτικά μέλη: 20
[***Ισχύουν μειωμένα τέλη για πληρωμές μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018***]

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
Αρ. Μητρώου: 148
Ημ. Εγγραφής: 08/08/1980

Γίνε μέλος

Είσαι ψυχολόγος, ακαδημαϊκός ή φοιτητής του κλάδου;
Για ποιο λόγο να γίνεις μέλος μας;

Όραμα μας

είναι η ανάπτυξη, διαφύλαξη και διάδοση της επιστήμης της ψυχολογίας στη Κύπρο.

Νέα

Γενική και Εκλογική Συνέλευση 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, Προσκαλείστε στη...

Αναπηρία και Στίγμα

Eτήσια διάλεξη “Μερόπη Καψάλη” Ο...

“Power up, be a positive charge”

Παγκόσµια Εβδοµάδα Ευαισθητοποίησης...

Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου Στην...