Στην Κύπρο ο τίτλος του «Ψυχολόγου» προστατεύεται από τον νόμο. Το έργο των Ψυχολόγων καθώς και το ποιοι θεωρούνται Ψυχολόγοι στην Κύπρο ρυθμίζονται με τον Νόμο Περί Ψυχολόγων αλλά και με διάφορους άλλους νόμους που, άμεσα ή έμμεσα, έχουν να κάνουν με θέματα που απασχολούν τους Ψυχολόγους.

Η αδειοδότηση των Ψυχολόγων και η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι έργο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων.

Οι ακόλουθες νομοθεσίες αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τους ψυχολόγους, το έργο τους και τους χώρους και τρόπους που εργάζονται:

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
Αρ. Μητρώου: 148
Ημ. Εγγραφής: 08/08/1980

Γίνε μέλος

Είσαι ψυχολόγος, ακαδημαϊκός ή φοιτητής του κλάδου;
Για ποιο λόγο να γίνεις μέλος μας;

Όραμα μας

είναι η ανάπτυξη, διαφύλαξη και διάδοση της επιστήμης της ψυχολογίας στη Κύπρο.