Δημοσιεύσεις Μελών

Στη Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν πέντε τμήματα Ψυχολογίας σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν ένα σεβαστό αριθμό ερευνητικά ενεργών επιστημόνων. Επιπρόσθετα, συνάδελφοι που εργάζονται σε άλλες δομές, δημοσιεύουν τη δουλειά τους σε επιστημονικά περιοδικά.

Αυτή η δουλειά προσθέτει στη διεθνή βιβλιογραφία επιτρέποντας καλύτερη κατανόηση ψυχολογικών φαινομένων. Την ίδια ώρα, η έμφαση στο ντόπιο πληθυσμό επιτρέπει σε ερευνητές και εφαρμοσμένους ψυχολόγους να καταλάβουν καλύτερα πως τα ψυχολογικά φαινόμενα λειτουργούν συγκεκριμένα για τους Κύπριους.

Σε αυτή τη σελίδα προσπαθούμε να μαζέψουμε δημοσιεύσεις μελών μας που μπορεί να ενδιαφέρουν.

(στην περίπτωση που δημοσιεύσατε ένα νέο άρθρο που νομίζετε ότι θα ταίριαζε σε αυτή τη λίστα, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας)

Title: Do mothers know? Longitudinal associations between parental knowledge, bullying, and victimization

Authors: Panayiotis Stavrinides, Militsa Nikiforou and Stelios Georgiou
Institution: University of Cyprus, Cyprus

Download pdf file

 —

Title: Longitudinal investigation of the relationship between bullying and psychosocial adjustment

Authors: Panayiotis Stavrinides, Stelios Georgiou, Militsa Nikiforou & Elena Kiteri
Institution: Department of Psychology, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

Download pdf file

 —

Title: Longitudinal associations between adolescent alcohol use and parents’ sources of knowledge

Authors: Panayiotis Stavrinides, Stelios Georgiou and Andreas Demetriou
Institution: University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

Download pdf file