Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων είναι το κρατικό σώμα που είναι υπεύθυνο για την αδειοδότηση και έλεγχο των Ψυχολόγων.

Η άσκηση του Επαγγέλματος ή η χρήση των προστατευμένων τίτλων χωρίς άδεια από το συμβούλιο είναι παράνομη.

Λεπτομέριες για τα ζητήματα του ΣΕΨ, για τρόπους και κριτήρια εγγραφής, και το τελευταίο μητρώο ψυχολόγων μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του Συμβουλίου www.seps.org.cy

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων