Συμβούλιο Εγγραφής

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων είναι το κρατικό σώμα που είναι υπεύθυνο για την αδειοδότηση και έλεγχο των Ψυχολόγων. Η άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς την άδεια από το συμβούλιο είναι παράνομη.

Είναι σώμα κατοχύρωσης του επαγγέλματος και μέτρο προστασίας του κοινού.

Για να αιτηθεί κάποια/ος για εγγραφή στα μητρώα ψυχολόγων θα πρέπει:

Α) για το μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων

 • Να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να επισυνάψει σε πιστά αντίγραφα
  • Το πτυχίο της/του
  • Αναλυτική Βαθμολογία πτυχίου
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή πολιτική ταυτότητα
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Το ποσό των 100 ευρώ σε τραπεζική επιταγή πληρωτέα στο «Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων»

Β) για το μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων

 • Να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να επισυνάψει σε πιστά αντίγραφα
  • Το πτυχίο της/του
  • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
  • Το/τα μεταπτυχιακό/ά του
  • Αναλυτική Βαθμολογία μεταπτυχιακού/ών
  • Βεβαίωση Ωρών πρακτικής άσκησης
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή πολιτική ταυτότητα
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Το ποσό των 250 ευρώ σε τραπεζική επιταγή πληρωτέα στο «Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων» (εκτός αν είναι ήδη εγγεγραμμένος/η στο μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων οπότε θα στείλει μόνο 150 ευρώ)

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.

Τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση:

Έφορος Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων
Υπόψη ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αίτηση εγγραφής στα μητρώα ψυχολόγων Κύπρου