Ψάχνω για Ψυχολόγο

Εάν ψάχνετε για ψυχολόγο μπορείτε να συμβουλευτείτε τα Μητρώα Ψυχολόγων.

Σημειώστε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία ψυχολογικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται μόνο από ψυχολόγους με ειδικότητα ή πτυχιούχους ψυχολόγους υπό εποπτεία.

Τα Μητρώα Ψυχολόγων είναι αναρτησμένα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων εδώ.

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων