Οι φοιτητές μπορούν και πρέπει να

εντάσσονται στην τοπική κοινότητα ψυχολόγων

να ενημερώνονται και να αποτελούν ενεργά μέλη του κλάδου επιρεάζοντας τις εξελίξεις.

Συμμετοχή

Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του συνδέσμου.

Συνεργασία

Συνεργασία φοιτητών 5 τοπικών τμήματων και του εξωτερικού.

Διεθνές έργο

Μέσω της EFPSA δημιουργούμε διεθνείς ευκαιρίες.

Ομαδικά

Δημιουργούμε ευκαιρίες ανέλιξης που μας ενδιαφέρουν.

Πρωτοβουλίες Φοιτητών

Ως αναπόσπαστο μέρος του Συνδέσμου οι φοιτητές, με την υποστήριξη, εμπειρίες, και δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούν να εισηγηθούν και να οργανώσουν υπηρεσίες και εκδηλώσεις.

Δυναμικό Ευκαιριών

Πρόσβαση στους Ακαδημαϊκούς και Εφαρμοσμένους Ψυχολόγους, συνεργασία Τμημάτων Ψυχολογίας, εμπειρίες συμμετοχής και διοίκησης Ευρωπαϊκών σωμάτων φοιτητών και επαγγελματιών.

εγγραφή και συμμετοχή

Γίνε μη-τακτικό μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου!

εγγραφή