Καριέρα στη Ψυχολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εάν θέλεις να συνεχίσεις στην Ψυχολογία με μεταπτυχιακές σπουδές στον Κλάδο καλείσαι να επιλέξεις μεταξύ των οδών της Εφαρμοσμένης ή της Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Ψυχολογίας.

Αν σε ενδιαφέρει η Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Ψυχολογία ο κλασσικότερος δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις είναι αυτός που συμπεριλαμβάνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ψυχολογία και, ίσως, ένα διδακτορικό. Με αυτά τα προσόντα μπορείς να εργαστείς σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Αν σε ενδιαφέρει η Εφαρμοσμένη Ψυχολογία πρέπει να ακολουθήσεις ένα Εφαρμοσμένο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά συνήθως διαρκούν 2-3 χρόνια (τα διδακτορικά κάποτε περισσότερο) και συμπεριλαμβάνουν μαθήματα δεξιοτήτων και πρακτική στη Ψυχολογία. Εάν θέλεις να δικαιούσαι εγγραφή στο Μητρώο Ψυχολόγων Κύπρου και να έχεις άδεια ασκήσεων επαγγέλματος, είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείς ότι το πρόγραμμα που θα επιλέξεις θα σου το επιτρέπει. Μπορείς να επιλέξεις ένα από τα Εφαρμοσμένα Προγράμματα που προσφέρονται στην Κύπρο ή, φυσικά, ένα πρόγραμμα στο Εξωτερικό. Η κάθε χώρα, όμως, έχει δικούς της κανόνες ως προς το πως δίνει άδειες και για να μεταφέρεις την άδεια από το εξωτερικό στην Κύπρο πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν χρειάζεσαι βοήθεια με κάποια χώρα, μπορείς να επικοινωνήσεις κατευθείαν μαζί μας.