Εμπειρίες / Πρακτική

Η Ψυχολογία είναι ένας πολύ ευρύς αλλά και ανταγωνιστικός κλάδος. Το να έχει κανείς εμπειρίες, πέραν από αυτές που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου είναι  πολύ σημαντικό. Το συντομότερο δυνατό πρέπει να ξεκινήσει κανείς να αποκτά επαφή με το αντικείμενο, ανάλογα με το ποια είναι τα επόμενα βήματα που θέλει να ακολουθήσει.

Η συμμετοχή σε Συνέδρια, Διαλέξεις, Εργαστήρια στην Κύπρο ή το Εξωτερικό μπορούν να δώσουν την ώθηση που χρειάζεται κανείς, τόσο στο βιογραφικό όσο και στην επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη.
Εμπειρίες μπρούν να αποκτήθούν μέσω συμμετοχής στα συμβούλια ή στις δραστηριότητες που οργανώνουν:

  • η Επιτροπή Φοιτητών Ψυχολογίας του Σ.Ψ.Κ.
  • η EFPSA
  • οι Ομίλοι Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων
  • διάφοροι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Είναι ακόμη συμαντικό να έχει κανείς και ερευντητική εμπειρία, ακόμη κι αν ενδιαφέρεται για εφαρμοσμένους κλάθους. Οι δεξιότητες αυτές θα είναι χρήσιμες τόσο για την εισαγωγή σε προγράμματα όσο και για σκοπούς κατάλληλης προετοιμασίας.