Ο Σύνδεσμος

Τι είναι ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου;

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου ιδρύθηκε το 1980 και, όπως και η επιστήμη και το επάγγελμα της ψυχολογίας, εξελίσσεται συνεχώς.

Από εκείνα τα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν την επιστροφή των πρώτων ψυχολόγων από το εξωτερικό στη Κύπρο, ως και σήμερα ο Σύνδεσμος είναι στα θέματα που αφορούν τη Ψυχολογία και στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

Ο Σύνδεσμος καλωσορίζει επαγγελματίες ψυχολόγους, που απασχολούνται εφαρμόζοντας τη ψυχολογική γνώση σε διάφορα πλαίσια, καθώς και ακαδημαϊκούς που διδάσκουν και ερευνούν θέματα ψυχολογίας.

Σημαντική θέση για τον Σύνδεσμο έχουν και οι φοιτητές οι οποίοι οργανώνονται και συμμετέχουν ενεργά τόσο για να διαμορφώσουν την εκπαιδευτική και φοιτητική τους εμπειρία όσο και για να προσφέρουν στον Σύνδεσμο αλλά και στο κοινωνικό σύνολο (Φοιτητές).