Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Σ.Ψ.Κ. έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες και να προστατεύσει το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνδέσμου δεσμεύει όλα τα μέλη του.

Παράλληλα με τον Κώδικα του Συνδέσμου, τα μέλη καλούνται να ακολουθούν και τον αντίστοιχο κώδικα της EFPA.

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
Αρ. Μητρώου: 148
Ημ. Εγγραφής: 08/08/1980

Γίνε μέλος

Είσαι ψυχολόγος, ακαδημαϊκός ή φοιτητής του κλάδου;
Για ποιο λόγο να γίνεις μέλος μας;

Όραμα μας

είναι η ανάπτυξη, διαφύλαξη και διάδοση της επιστήμης της ψυχολογίας στη Κύπρο.