Ο Σ.Ψ.Κ., ως ένα μη-κυβερνητικό μη-κερδοσκοπικό σώμα, λειτουργεί υπό τους κανόνες που ορίζονται στο καταστατικό του.

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
Αρ. Μητρώου: 148
Ημ. Εγγραφής: 08/08/1980

Γίνε μέλος

Είσαι ψυχολόγος, ακαδημαϊκός ή φοιτητής του κλάδου;
Για ποιο λόγο να γίνεις μέλος μας;

Όραμα μας

είναι η ανάπτυξη, διαφύλαξη και διάδοση της επιστήμης της ψυχολογίας στη Κύπρο.